Welkom bij Bokemei

Stichting Bokemei helpt vanaf 2002 (wees)kinderen in sloppenwijken en boerendorpen rond Accra in Ghana om naar school te gaan. De Ghanese naam 'Bo Ke Mei' betekent ‘Jij en Ik’ en staat voor samenwerking. Initiatiefnemer en voorzitter Abbey is Ghanees en woont al 37 jaar in Nederland. Hij weet wat armoede is en wil iets terugdoen voor zijn land. Samen met een trouwe groep gemotiveerde mensen.

Scholencomplex: kleuter, basis en voortgezet (praktijk)onderwijs
In samenspraak met lokale koning en bevolking ligt onze focus op onderwijs, training en werkgelegenheid. Omdat er geen scholen in de buurt waren is op eigen grond gestart met de bouw van een scholencomplex. Circa 200 kinderen uit arme families volgen inmiddels al 7 jaar kleuter en basisonderwijs. Vanaf 2015 is ook het voortgezet onderwijs gestart (Junior High school). In 2018 werd het scholencomplex afgebouwd en de officiële opening gevierd. We zijn bezig het aantal kansarme kinderen uit te breiden naar 320 leerlingen.

Kenniscentrum
Kennis is macht, daarom is er ook een kenniscentrum met praktijklokalen voor onze schoolkinderen en later ook voor de buurt. Hier zullen trainingen en (erkende) vakopleidingen worden gegeven die gelieerd zijn aan het bedrijfsleven en banen creëren in het kader van 'community development'. Zo ondersteunen we de bevolking om hun eigen toekomst te verbeteren. Nu staan we op het punt het kenniscentrum verder te ontwikkelen. Praktijkwerkplaatsen waar leerlingen al les krijgen en jongeren vaardigheden leren om verder te komen. Doel is de werkplaatsen winstgevend te maken zodat zij school en kenniscentrum zelf kunnen financieren. Nu zijn zij nog financieel afhankelijk van onze stichting in Nederland.

Wat is nog nodig?
De school met twee verdiepingen en het Kenniscentrum is stapsgewijs gebouwd met hulp van Nederlandse sponsoren en in 2018 voltooid. Er is hulp nodig om het Kenniscentrum rendabel te maken en -tot het zo ver is- financiele ondersteuning bij het betalen van de salariskosten.

Een schoolkind sponsoren

Al voor € 5 per maand helpt u mee dat een kind een jaar naar school gaat. De kosten zijn voor schoolgeld, twee uniformen, leermaterialen, een warme maaltijd per dag en medische kosten.

Ons rekeningnummer: NL41 INGB 000 9435539, t.n.v. stichting Bokemei, Amsterdam.
Woont u buiten Europa? BIC: INGB NL 2A t.n.v. stichting Bokemei, zie adres boven.

DONEER NU!
Een indruk van het schoolgebeuren in 2013 en de oudervergadering.
Impressie van de start van de school in 2012.
Wat is nodig?

We hebben geld, materialen en diensten nodig om het kenniscentrum te ontwikkelen.
U kunt ook een schoolkind sponsoren dat zelf te weinig schoolgeld kan betalen.
Enthousiaste vrijwilligers zijn van harte welkom voor geldinzamelingsacties, hand- en spandiensten en ondersteuning van het bestuur.
Voor meer informatie: info@bokemei.nl

Actueel nieuws