Een schoolkind sponsoren

Stuur een kind naar school! Voor slechts € 15 per maand helpt u mee dat kinderen uit de sloppenwijken een betere toekomst krijgen. U betaalt voor schoolgeld, 1 uniform, leermaterialen, een warme maaltijd per dag en medische kosten voor kinderen die weinig of geen schoolgeld kunnen betalen.


Donateur worden

Als donateur betaalt u mee aan onderwijsmaterialen, inrichting van praktijkwerkplaatsen en andere onkosten om de school goed te laten functioneren.

Voor een klein bedrag per maand geeft u een kind een goede start, op uw voorwaarden:
* als donateur, met een jaarlijkse gift of
* een vast bedrag, per maand of per kwartaal of
* een eenmalige gift

Ons rekeningnummer: NL 41 INGB 000 9435539, t.n.v. stichting Bokemei, Amsterdam.
Woont u buiten Europa? BIC: INGB NL 2A t.n.v. stichting Bokemei.

Bokemei is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, reg. nr. 34178606.
Door de belastingdienst is Bokemei aangemerkt als ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij erkend zijn als goede doelen stichting en er geen schenking- of successierecht verschuldigd is over schenkingen, nalatenschappen of uitkeringen in het algemeen belang.

Wilt u donateur worden, vul het formulier in.

Naam:


E-mailadres:

Adres:

Telefoon:

Donatie:
Per maand: Per kwartaal: per jaar:

Bankrekening nummer:

Nieuwsbrief:
Ja: Nee:

Bericht: