Weeskinderen gaan naar school

Bokemei vindt onderwijs essentieel om een goed bestaan op te bouwen. Daarom betalen we vanaf de oprichting de kosten voor onderwijs en levensonderhoud voor 16 (wees)kinderen uit verschillende buurten in en om Accra. Wij willen graag dat de kinderen in een vertrouwde omgeving bij familie wonen, niet in een weeshuis. Maar de naaste familie is arm en heeft amper geld om hun eigen kinderen te onderhouden en de school te betalen. Daarom geven we de familie financiële steun voor verzorging, schoolgeld, uniformen, boeken en eventuele medische kosten. De leeftijd van de weeskinderen varieert. Wanneer het vervolgonderwijs doorlopen is en de kinderen in hun levensonderhoud kunnen voorzien, stoppen we met ondersteuning. We hebben niet voldoende middelen om hogere opleidingen te financieren.

Soms halen we kinderen uit een weeshuis als de familie bereid is hen op te nemen met onze steun. Dat overkwam Gifty, een twee jarig meisje dat al in een weeshuis zat, maar nu door de familie wordt verzorgd.

Negen weeskinderen uit boerendorpjes namen we over van de opgeheven N.G.O. Redeemers home. We betaalden de kosten voor ontginning van 1 hectare woeste grond. De kinderen helpen mee met het onderhoud. De oogst van mais en cassave is bestemd voor consumptie en verkoop. Er wordt gespaard voor bouwmaterialen waarmee een buurtcentrum wordt gebouwd. Dan kunnen de vele kinderen die niet naar school omdat de ouders het niet kunnen betalen, ook les krijgen.

Helaas zijn we vanaf 2014 genoodzaakt het weeskinderenproject dat ver van onze school ligt af te bouwen wegens de hoge exploitatiekosten van de pas gebouwde school. Dit betekent dat we geen nieuwe kinderen meer opnemen, zodra een kind in het eigen onderhoud kan voorzien. We besteden nog wel de speciale giften voor weeskinderen aan dit project.

9 weeskinderen.in boerendorpje...............................................eigen landje