Weeskinderen horen naar school te gaan

Bokemei vindt onderwijs essentieel om een goed bestaan op te bouwen. Voordat onze eigen school werd gebouwd ondersteunde Bokemei zo'n 50 families van weeskinderen uit verschillende buurten in en om Accra en in kleine dorpjes met de kosten voor onderwijs en levensonderhoud. Vanaf 2014 hebben we stapsgewijs het weeskinderenproject, dat te ver van onze school ligt, afgebouwd. We betalen nu de onderwijskosten voor de weeskinderen op onze school en onderhouden nog steeds contact met de dorpen. De meeste kinderen daar kunnen inmiddels in hun eigen onderhoud voorzien. Wij vinden dat weeskinderen bij hun familie op horen te groeien en dat lukte dankzij de financiele steun.

9 weeskinderen.in boerendorpje...............................................een eigen landje