bokemei

Wat is Bokemei ?

Doel van Stichting Bokemei is om (wees)kinderen en armen in Derde wereldlanden hulp te bieden. Momenteel ligt de focus op Ghana.

Structurele oplossingen
De ervaring van bestuursleden die afkomstig zijn uit Derde wereldlanden is dat persoonlijke ondersteuning aan familieleden niet helpt.
Financiële hulp bleek nooit genoeg, of verdween in een bodemloze put.

Dit bracht hen ertoe te zoeken naar een manier om de leefsituatie in de arme buurten blijvend te verbeteren.
Kennis speelt hierbij een belangrijke rol. Centraal staat onderwijs, training en creëren van werkgelegenheid.
Uitgangspunt is dat de bevolking zelf het heft in handen neemt en de projecten door de bevolking worden gedragen.
Bokemei ondersteunt door kennis, investeringen en kleine microkredieten. 

Bestuur van Bokemei

 
S.A. Abbey
initiator/voorzitter
 
Lea Kloosterman
secretaris/PR
 


Freek Pennings
penningmeester

 

Mohammed Barron 
 

Trudi Westenberg 


 Nina Pieters

 

Estelle Backus
 
 


 

Ondersteuning van adviseurs en breed netwerk

Het bestuur krijgt steun van een breed netwerk vrijwilligers, die sympathiseren met doel en werkwijze van de stichting.
Zij vinden het inspirerend en leerzaam om samen te werken met mensen uit verschillende culturele achtergronden.
Een greep uit de vrijwilligers: adviseurs uit het bedrijfsleven, artistieke talenten, technici en andere deskundigen.

Samen hebben zij hetzelfde doel: de leefsituatie van de arme bevolking structureel helpen verbeteren, ongeacht
verschillen in ras, religie, sekse of culturele achtergrond. Maar het zijn de mensen zelf die het uiteindelijk moeten doen.

Stichting Bokemei
Tel. 06-23929720
Email: info@bokemei.nl
Vestigingadres: Tweede Nassaustraat 17-c, 1052 BK Amsterdam

Reg. nr. KVK Amsterdam: 34178606
Opgericht: 06-02-2002
ANBI status
Rek.nr. NL 41 INGB 000 9435539 t.n.v. Stichting Bokemei

Ligging Bokemei int. school: coordinaten 5.606586, -0.137899 in Accra, Ghana
Adres: Mira, GL 127 3198, Accra, Ghana.